Bibliografia Akcji Katolickiej

Wybrana bibliografia Akcji Katolickiej
zebrał ks. K.T. Sojka

I. Przedwojenna część bibliografii za książką ks. dr. Ferdynanda Machaya, Zadania duszpasterskie świeckich, Poznań 1932:

KSIĄŻNICA AKCJI KATOLICKIEJ wydawana staraniem NACZELNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ

  1. Ks. dr S. Bros, Akcja Katolicka a Polska
  2. Ks. Guerry, Kodeks Akcji Katolickiej
  3. Ks. S. Adamski, Akcja Katolicka a Duchowieństwo
  4. Ks. R. Mader, Katolikiem jestem!
  5. Ks. dr Stan. Bross, Akcja Katolicka według orzeczeń Stolicy Apostolskiej, 2 t.
  6. Ks. dr Stan. Bros, Pius XI o Akcji Katolickiej
  7. Ks. dr Stan. Brosa, Akcja Katolicka na I Krajowym Kongresie Eucharystycznym w Polsce
  8. Statut Konstytucyjny i Regulaminy Akcji Katolickiej.
  9. Ks. dr A. Szymański, Akcja Katolicka a działalność gospodarczo-społeczna
  10. Ks. dr Franciszek Sawicki, Dusza nowoczesnego człowieka
  11. Ks. dr Ferdynand Machay, Rozwiązanie sprawy społecznej w ramach Akcji Katolickiej
  12. Prof. Karol Adam, Istota katolicyzmu
  13. O. K. Sudbrack T. J, Kuźnia Akcji Katolickiej
  14. Encyklika o małżeństwie chrześcijańskiem (Casti connubii),
  15. Prof. Artur Yermcersch T. J, Katechizm małżeństwa chrzescijańskiego
  16. Encyklika o chrześcijańskiem wychowaniu młodzieży. (Divini Illius Magistri).
  17. Podstawy Akcji Katolickiej, Kraków 1926, zeszyty Ligi Katolickiej nr l. Archiwum Kurii Krakowskiej

II. Część po 1989 roku

  Artykuły:
  1.Bojarski Włodzimierz, Budowanie Akcji Katolickiej,
  "Słowo - Dziennik Katolicki" Magazyn z dnia 30 VI - l -2 VII 1995,s. 12-13
  2. Bojarski Włodzimierz, Próg skuteczności Akcji Katolickiej, "Słowo - Dziennik Katolicki", Magazyn z dnia 9-10-11 VI 1995,s. 19-21
  3. Narewska Dorota, Ruchy a Akcja, "Słowo - Dziennik Katolicki", nr 88, 9 V 1995, 2 /
  4. Wystąpienie abp Piszcza z dnia 20 VI 1995 r na spotkaniu przygotowawczym do powołania w archidiecezji warmińskiej Akcji Katolickiej. Zob. art. Andrzeja Taborskiego: Akcja Katolicka archidiecezji warmińskiej, "Słowo - Dziennik Katolicki" z dnia 22 VI 1995
  5. Przykucki Marian, arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński. List pasterski z okazji 50-lecia polskiej organizacji kościelnej na ziemiach nad Odrą i Bałtykiem, z dnia 25 V 1995. r., "Słowo - Dziennik Katolicki", nr 115, 16-18 VI 1995, s.9-10
  6. Malicka Elżbieta, Betler Edmund, Zygmuntowe święto w Płocku, "Słowo - Dziennik Katolicki", nr 88,9 V 1995, s. 1-2
  7. Kościół jako czynnik integracji społecznej w dobie przemian systemowych - dyskusja na KUL-u z 18 II 1995, "Słowo - Dziennik Katolicki" nr 45, s. 3-5, III, 1995 oraz w tym samym dzienniku z dnia 12 - 14 VI 1995, s. 4, Jaka Akcja Katolicka?, opr. Adam Kruczek
  8. Dyczkowski Adam, bp zielonogórsko-gorzowski,
  Dziękczynienie za 50 lat ponownej obecności Kościoła. "Słowo - Dziennik Katolicki" z 18 - 20 VIII 199?
  9. Dyczkowski Adam, bp zielonogórsko-gorzowski. List pasterski o formację apostolską świeckich, "Słowo - Dziennik Katolicki" z 21 I 1995, s. 5
  10. Przemównie Ojca Świętego do biskupów polskich z okazji wizyty "Ad limina apostolorum", Kraków, 1993, s. 5
  11. Wrona Eugeniusz SAC, ks.. Komu potrzebna jest Akcja Katolicka, "Słowo - Dziennik Katolicki", 3- 4- 5 VI 1995 r., s. 3
  12. Smogorzewski Marek, ks.. Akcja Katolicka - Strategia odnowy Kościoła, "Słowo - Dziennik Katolicki", 27 IV 1995 r., 3
  13. Akcja Katolicka - odcinki w "Niedzieli" z 1998 r.
  14. Duduch Jan, ks. prof. dr hab. - Akcja Katolicka - odcinki w "Gościu Niedzielnym" w 1998 r.

Książki:

  1. Encyklopedia Katolicka, I, s. 228
  2. Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832 - 1939, Warszawa, 1981, s. 609-610
  3. Altermatt Urs, Katolicyzm a nowoczesny świat, Kraków, 1995,s. 238-239
  4. Krajski Stanisław, Akcja Katolicka. Ostatnia szansa dla Polski, Warszawa, 1995
  5. Duda Marian, ks.. Akcja Katolicka? Tak! Częstochowa 1995
  6. Natanek Piotr, ks.. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej od początku tworzenia się do 1939 r., Kraków, 1995, Biblioteczka KSM, Nr 18, stron 32
  7. Natanek Piotr, ks. Bractwa i stowarzyszenia kościelne Diecezji Krakowskiej w latach 1795-1939, Kraków, 1995, Biblioteczka KSM Nr 19, stron 143
  8. Jeżyna Krzysztof, ks.. Akcja Katolicka w H Rzeczypospolitej, Lublin 1996
  9. Dobrzanowski Stefan, ks. dr red. zb. Akcja Katolicka zadaniem dla świeckich, Kraków 1997
  10. Janczy Piotr, ks.. Organizacja i działalność Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1998

   

[Strona Główna] [dokumenty] [materiały] [struktura] [uchwały] [kalendarz] [informacje] [prasa] [historia] [bibliografia]