dokumenty
[Dekret powołujący AK]
[Dekret powołujący AK]
[Statut Akcji Katolickiej]
[Regulaminy AKAK]

Załączniki do regulaminu:

1. Wniosek o powołanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
2. Wniosek o mianowanie Prezesa Zarządu POAK
3. Oświadczenie kandydata o zamiarze wstąpienia do Akcji Katolickiej
4. Deklaracja członka zwyczajnego Akcji Katolickiej
 

[Strona Główna] [dokumenty] [materiały] [struktura] [uchwały] [kalendarz] [informacje] [prasa] [historia] [bibliografia]