regulaminy AKAK

Regulamin AKAK
Regulamin odznaczeń honorowych AKAK

Załączniki do regulaminu:

1. Wniosek o powołanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
2. Wniosek o mianowanie Prezesa Zarządu POAK
3. Oświadczenie kandydata o zamiarze wstąpienia do Akcji Katolickiej
4. Deklaracja członka zwyczajnego Akcji Katolickiej
 

[Strona Główna] [ dokumenty] [materiały]  [struktura]  [uchwały] [kalendarz] [ informacje] [prasa]  [historia] [bibliografia]