Statut Akcji Katolickiej

Statut Akcji Katolickiej:

Wstęp do statutu

Rozdz. I Postanowienia ogólne AK

Rozdz. II Cel i działalność AK

Rozdz. III Członkowie AK - ich prawa i obowiązki

Rozdz. IV Struktury organizacyjne AK - DIAK

Rozdz. IV Struktury organizacyjne AK - POAK

Rozdz. IV Struktury organizacyjne AK - KIAK

Rozdz. V Zasady sprawowania funkcji AK

Rozdz. VI - Rozdz. X
Rozdz. VI -Majątek,
Rozdz. VII - zmiana statutu,
Rozdz. VIII - rozwiązanie,
Rozdz. IX - przepisy przejściowe,
Rozdz. X - przepisy dot. zatwierdzania i nowelizacji

[Strona Główna] [ dokumenty] [materiały]  [struktura]  [uchwały] [kalendarz] [ informacje] [prasa]  [historia] [bibliografia]