Informacje bieżące

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POD HASŁEM:
"ZNACZENIE 2000 LAT CHRZEŚCIJAŃSTWA W HISTORII I KULTURZE NARODU POLSKIEGO"

Jako organizatorzy ogólnopolskiego konkursu pod hasłem "Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze Narodu Polskiego" mamy zaszczyt zaprosić do licznego udziału w nim dzieci i młodzież wszystkich typów szkół i przedszkoli.
Jesteśmy przekonani, że przygotowanie prac konkursowych będzie dla uczestników chwilą głębokiej refleksji na temat chrześcijaństwa i przypomnieniem historii naszego Narodu w ramach wielkiego jubileuszu zbawienia.
Zachęcamy do zainteresowania się konkursem i aktywnego włączenia w prace organizacyjne związane z jego przebiegiem dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, katechetów oraz wszystkich członków Akcji Katolickiej.
Za ogromne wyróżnienie uważamy fakt, że zgodzili się patronować konkursowi Jego Eminencja ks. Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski i Pan prof. Mirosław Handke, Minister Edukacji Narodowej.
Z życzeniami bogatych duchowych przeżyć i owocnej pracy w nowym roku szkolnym
Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce
 

Tematy konkursowe:
1. Ślady Chrystusa w mojej małej Ojczyźnie - osoby, miejsca, zdarzenia - piórem, kredką lub ...
2. Miłość Boga w wybranych doświadczeniach narodu. Wiara i miłość Ojczyzny w życiu wybitnych Polaków.
3. Doświadczenia wiary w historii mojej rodziny.
4. Wywiady z uczniami Chrystusa kończącego się tysiąclecia. Autorytety - portrety. (I - XX wiek).
5. Krajobraz Bogiem pisany.
6. Polskie zwyczaje i obrzędy inspirowane wiarą.
7. "Piszę do Ciebie ..., do Was ..." - moje przesłanie na drugie tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce.

 

Regulamin konkursu

 

[Strona Główna] [dokumenty] [materiały] [struktura] [uchwały] [kalendarz] [informacje] [prasa] [historia] [bibliografia]