Kraków, 17.02.2004 r.

 

                                                                                 

                                                           Szanowni Państwo

 

                                                                                                                                                                   

Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej organizuje doroczną Szkołę Formacyjną Nauki Społecznej w dniach 27.02.-29.02.2004 w parafii MB Zwycięskiej  w Krakowie Borku – Fałęckim. Tegorocznym tematem jest „Troska o Rodzinę. Pomoc bezrobotnym- Duszpasterstwo bezrobotnych. Rozpoczęcie 27.02. (piątek) godz. 18.00, zakończenie 29.02 (niedziela) godz. 14.00. W ramach zajęć Szkoły przewidujemy osiem wykładów i trzy warsztaty.

Celem Szkoły jest nie tylko analiza zjawiska bezrobocia w aspekcie teoretycznym, ale przede wszystkim poszukiwanie i prezentacja konkretnych możliwości podjęcia zorganizowanej, efektywnej pomocy bezrobotnym.

Zaproszenie do uczestnictwa w Szkole kierujemy nie tylko do środowiska Akcji Katolickiej i bratnich wspólnot, ale także do środowisk i osób podejmujących to dzieło..

Przewidujemy udział 60 do 80 uczestników.

Mamy nadzieję, że owocem Szkoły będzie efektywniejsza działalność naszych środowisk na rzecz bezrobotnych.

         Załączamy  pełny  program zajęć naszej Szkoły.

 

 

 

                                      Z poważaniem

 

                                                                                              Stefan Majerczak

                                                                                        Prezes Akcji Katolickiej

                                                                                      Archidiecezji Krakowskiej

                                                                                       / Tel. 608-345-139/