AKCJA KATOLICKA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

 

Szkoła Formacyjna Nauki Społecznej: 

„TROSKA O RODZINĘ. POMOC BEZROBOTNYM- DUSZPASTERSTWO BEZROBOTNYCH.”                                                                         

27-29 luty 2004

 Kraków- Borek Fałęcki, ul. Zakopiańska 86, Parafia MB Zwycięskiej,

 

 

27.02.2004 Piątek

 

17.00  Otwarcie recepcji, rejestracja uczestników.

 

I Sesja . Prowadzi Ks. Dr Krzysztof Tadeusz Sojka.

 

18.00  Rozpoczęcie Szkoły Formacyjnej. Powitanie.

            Słowo wstępne- Ks. Józef Jakubiec, Asystent Diecezjalny AK Arch. Krakowskiej.

18.15  Wykład 1

„Praca jako współudział w dziele stworzenia. Pracowniczy rachunek sumienia.”

-Ks. Dr Marek Leśniak, Wicerektor WSD Archidiecezji Krakowskiej.

19.15   Posiłek.

19.45    Warsztaty 1

„Nasza pomoc bezrobotnym. Koleżeńskie kluby pracy.”

            - Jerzy Karmański, Członek Zarządu KIAK, Prezes AK Archidiecezji Katowickiej .

 

28.02.2004 Sobota,

 

II Sesja. Prowadzi Mgr inż. Stanisław Flaga, Czł. Rady DIAK Archidiecezji Krakowskiej.

 

9.30        Wykład 2

„Nauka Biblii o własności i ubóstwie”.- Ks. Prof. dr hab. Jerzy Chmiel

10.30    Warsztaty 2

            „Organizacja Centrum dla Bezrobotnych.”

- Dr Krzysztof Wolski, Sekretarz Naczelny Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, CdB „Praca- TAK” Parafia Najświętszej Rodziny Kraków- Nowy Bieżanów, Wadowice.

12.00  Msza św. Koncelebrowana z konferencją ascetyczną: Maryja zatroskana o potrzebujących (Mszał Maryjny).- Ks. Dziekan Grzegorz Szewczyk.

 

13.00  Posiłek.

 

 

III Sesja. Prowadzi Dr Jan Wilk, Wiceprezes Zarządu DIAK Archidiecezji Krakowskiej.

 

14.00  Wykład 3

            Kredyt społeczny – nietknięta rezerwa możliwości gospodarczych”.

- Dr Szczęsny Zygmunt Górski, Poznań.

15.45  Wykład 4

„Problematyka bezrobocia i jej społeczno-duchowe skutki w świetle katolickiej nauki społecznej.” – Dr Małgorzata Duda, PAT.

16.45  kawa

17.00  Wykład 5

„Sytuacja człowieka bezrobotnego i jego rodziny. Zagrożenia dla rodziców i młodzieży.” – Dr Małgorzata Duda, PAT.

18.00  Wykład 6

„Działania państwa, samorządów dla bezrobotnych. Działania organizacji pozarządowych.” – Stan prawny, dotychczasowe działania- efekty, możliwości działań organizacji pozarządowych. – Andrzej Martynuska, Dyrektor WUP.

19.00  Posiłek.

19.30    Forum- panel dyskusyjny „Czy jesteśmy skazani na bezrobocie”.

Prowadzi Red. Tadeusz Andrzej Janusz . Przewidywany udział m.in; w/w wykładowcy: Dr M. Duda, Dr S.Z. Górski, A. Martynuska, J. Karmański oraz

Piotr Boroń-Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Rafał Kunaszyk - Prezes Małopolskiego Centrum Edukacji Europejskiej.

 

 

29.02.2004 Niedziela

 

IV Sesja. Prowadzi Mgr Janusz Jakubaszek, Czł. Rady DIAK Archidiecezji Krakowskiej.

8.00    Wykład 7

„Akcja Katolicka wobec bezrobocia przed II wojną światową.” Przybliżenie nauczania Ks. Kardynała Augusta Hlonda - Ks. Dr Piotr Natanek

9.00    Warsztaty 3  

„Kolportaż prasy katolickiej- szansa dla rodzin i bezrobotnych w duchu nowej ewangelizacji.”- Dr inż. Antoni Zięba

10.0        Wykład 8

 „Duszpasterstwo bezrobotnych i pracodawców zadaniem AK” – Ks. Józef Jakubiec

 

Ok. 11.00       Podsumowanie. Wnioski. Praca w Zespołach Rejonowych.

 

12.00  Msza św. Koncelebrowana z homilią - Ks. Bp Kazimierz Nycz

 

13.00  Posiłek.

14.00  Sprawy aktualne AK. Wręczenie dyplomów  Szkoły Formacyjnej Nauki Społecznej.  Prowadzą: Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej Stefan Majerczak

i Ks. Asystent Józef Jakubiec.

 

Zapraszamy zainteresowanych pomocą dla bezrobotnych.

Koszt uczestnictwa 60zł/osoby(bez noclegów). Mozliwosc noclegów. Zgłoszenia:

-Biuro Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej; 31-004 Kraków,

 ul. Franciszkańska 3,  tel.(012)429 47 91, tel/fax (12)628 81 69,pon,śr,pt

 w godz.16.00-17.30, e-mail majerczak@krakow.ak.org.pl

-Centrum dla Bezrobotnych  „Praca Tak”

 tel/fax (012)659 14 44 pon.-pt 7.00-15.00, e-mail pracatak@wp.pl

-Janina Chmura (012)267 07 44