KALENDARIUM

         AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

                                      W 2004 ROKU

 

      6.01.     -Uroczystość Objawienia Pańskiego-25 rocznica święceń biskupich

                   J.Em.Ks.Kardynała Franciszka Macharskiego.

     17.01.    -Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej.

       7.02.    -V Spartakiada Narciarska na  Śnieżnicy.

27-29.02.    -Szkoła Formacyjna Nauki Społecznej, Kr, Par. MB Zwycięskiej.

19-21.03.    -Rekolekcje Rady DIAK, Zakopane-Księżówka.

     24.04.    -Zebranie sprawozdawcze Rady DIAK, Parafia Św.Wojciecha,

                   Kraków-Bronowice.

  3.05.    -Uroczystość NMP Królowej Polski, Święto Narodowe.

9.05.       -Procesja ku czci Św. Stanisława z Wawelu  na Skałkę.

13-16.05            -XI Tydzień Społeczny, Warszawa.

29.05.        -Spotkanie formacyjne Rady DIAK w Niedzicy.

  8.06.   -Święto Św. Jadwigi Królowej patronki Akcji Katolickiej

Archidiecezji Krakowskiej.

19.06.        -IX Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę.

  6-11.08.    - XXIV Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę.

  5.09.   -X Archidiecezjalna Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrz.

18.09          -Spotkanie Rady DIAK i Księży Asystentów, Łagiewniki.

  2.10.   -VI Pielgrzymka Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej,    

 Trzebinia.

10.10.   -Dzień Papieski.

11.11.   -Narodowe Święto Niepodległości.

21.11.   -Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – Święto Patronalne

AK i KSM- poświęcenie sztandaru DIAK.

  4.12.   -Zebranie Rady DIAK, Par. Kraków- Wzgórza Krzesławickie.

 

Rejonowe Dni Skupienia – wg terminarzy rejonowych.

Posiedzenia Zarządu DIAK- 5.01, 2.02, 1.03, 5.04, 10.05, 7.06, 6.09, 4.10,

                                                   `6.12, -godz. 17.00 

        

 

29.11.2003. Karniowice.