Kalendarz imprez i uroczystości


Kierunek działania Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej

  1. Upowszechnienie idei I Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej.
  • Przekazywanie tematyki Kongresowej podczas diecezjalnych, rejonowych, parafialnych spotkań formacyjnych.
  • Realizowanie przesłania Kongresu.
  • Zapoznanie członków Akcji Katolickiej z wydawnictwami pokongresowymi.
  • Upowszechnienie pieśni kongresowej.
  • Podjęcie starań celem przygotowania Kongresu Diecezjalnego.

  2. Realizacja programu formacyjnego duszpasterskiego Kościoła Krakowskiego.
  • Permanentna formacja w Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej i na szczeblu Diecezjalnego Instytutu.
  • Studium Apostolstwa Świeckich, szkoły formacyjne AK, rekolekcje.

  3. Podjecie inicjatywy Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
  • Włączenie się w masowe obchody „Dnia Papieskiego”.
  • Zorganizowanie wydarzeń propagujących nauczanie Jana Pawła II.
  • Włączenie do współpracy młodzieży zrzeszonej w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży oraz harcerzy.

  4. Wspieranie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. • Udział członków Zarządu Diecezjalnego w spotkaniach Parafialnych Oddziałów AK oraz uroczystościach przez nich organizowanych. • Podjęcie rozmów z prezesami Parafialnych Oddziałów, których przedstawiciele nie uczestniczą w diecezjalnych spotkaniach formacyjnych, nie przekazują sprawozdań oraz nie płacą składek.

  5. Podjęcie starań przez Diecezjalny Instytut i Rejony celem powołania • Organizowanie spotkań członków Zarządu DIAK, liderów rejonowych, prezesów POAK z grupami inicjatywnymi w parafiach, w których Akcja Katolicka nie powołała jeszcze Oddziału. • Zapoznanie wiernych z ideą Akcji Katolickiej podczas spotkań organizowanych w parafii działając w porozumieniu z księdzem proboszczem. • Promocja Akcji Katolickiej w mediach.

  6. Otwarcie na współpracę z innymi POAK. • Organizowanie dni skupienia i spotkań w Rejonach. • Udział w konferencjach oraz uroczystościach organizowanych przez DIAK oraz Rejony i POAK.

  7. Wzajemna wymiana doświadczeń, wydawnictw, współpraca w redagowaniu

  8. Integracja Akcji Katolickiej poprzez powszechny udział jej członków i sympatyków w Krajowej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę.

  9. Zaangażowanie w sprawy społeczne i polityczne na zasadach określonych w Katolickiej Nauce Społecznej, m.in. wybory samorządowe, integracja europejska.

  10.W obliczu bezrobocia i ubóstwa – szczególna troska o godność człowieka.

  11.Pozyskiwanie środków na realizacje podejmowanych działań na szczeblu diecezjalnym, rejonowym, parafialnym.

[Strona Główna] [dokumenty] [materiały] [struktura] [uchwały] [kalendarz] [informacje] [prasa] [historia] [bibliografia]