Kierunki działania

Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej w 2004 r.

 

Przyjmując “Kierunki Działania Akcji Katolickiej w Polsce w 2004 r.” (w załączeniu),

Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej uznaje jako główne:

 

1.Liturgia i modlitwa

1.1.Udział w uroczystościach i pielgrzymkach Archidiecezji Krakowskiej, m.i; procesja ku czci Św. Stanisława z Wawelu na Skałkę, Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. 

1.2.Rekolekcje Rady DIAK 19-21 III 2004 – Zakopane, Księżówka.

1.3.Modlitwa w intencji Ojca Świętego oraz w intencjach  Apostolstwa Modlitwy.

2.Formacja:

2.1.Materiały formacyjne AK w Polsce na rok 2004 „Naśladować Chrystusa”-

2.2.Program duszpasterski archidiecezji krakowskiej na 2004 r.

Kościół sprawujący Eucharystię – modlitwa chrześcijańska

a/ niedzielna Eucharystia,

b/ modlitwa w życiu chrześcijanina,

2.3.Adhortacja Apostolska  Ecclesia in Europa” i „Nota doktrynalna o niektórych aspektach    działalności i postępowania katolików w życiu politycznym”

2.4.Przygotowanie do I Kongresu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej - przyjęcie sztandaru DIAK

2.5.Studium Apostolstwa Świeckich w Archidiecezji Krakowskiej, 2-gie i 3-cie soboty miesiąca,

2.6.Szkoła Formacyjna Nauki Społecznej Kościoła „Pomoc Bezrobotnym 27 - 29.02.2004 r.

2.7.Spotkania formacyjne Rady DIAK – 24.04. -par. Św. Wojciecha Kraków – Bronowice

       29.05. -par. Św. Bartłomieja w Niedzicy

2.8.Udział Członków AK w rekolekcjach lub dniach skupienia POAK lub Rejonu.

                                              

3.Problematyka społeczna

3.1.Problematyka europejska – organizowanie spotkań, seminariów w kontekście wejścia Polski do UE

3.2.Pomoc rodzinom, bezrobotnym, bezdomnym i ubogim – współpraca  z Caritas, samorządami i innymi podmiotami.

3.3.Troska o dzieci i młodzież.

4.Zadania organizacyjne

4.1.Historia Akcji Katolickiej – szukanie śladów Akcji Katolickiej w parafiach do 1953 r. Ankieta do księży proboszczów(kroniki, sztandary, domy katolickie itp.)

4.2.Informacja – każdy POAK powołuje swojego korespondenta, który  przekazuje do DIAK informacje i materiały (strona internetowa DIAK www.krakow.ak.org.pl)

4.3.Troska o powstawanie nowych POAK i o nowych członków. Angażowanie młodzieży i współpraca z KSM

4.4.Przygotowanie sztandaru DIAK i sztandarów parafialnych.

4.5.Poszukiwanie form działalności gospodarczej i pozyskiwanie środków na cele statutowe AK.

 

29.09.2004 r. Karniowice