Reprodukcja akwareli autorstwa Jana Bruzdy

Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego,
dzięki której stałem się członkiem
Twojego Mistycznego Ciała - Kościoła świętego.
Dziękuję Ci, Panie, za powołanie
i umocnienie mnie do apostolstwa.
Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem
głoszenia Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi
w łączności z moim biskupem i proboszczem.

Przeżywam wielkość swego powołania,
lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją.
Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata,
byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa.
Spraw, bym czynnie uczestniczył
w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny.
Dodawaj mi sił i mądrości,
bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał
moje życie osobiste i rodzinne,
sferę pracy i wypoczynku
sektor kultury i życia publicznego.

Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego,
bym Twoją pomocą wsparty,
mógł właściwie formować siebie i innych
zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego.
Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej
był dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń,
wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

+ Święty Wojciechu i Bł. Stanisławie Kostko Starowieyski
- Patronowie Akcji Katolickiej w Polsce. Módlcie się za nami.

Święta Jadwigo Królowo
Patronko Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej
Módl się za nami.O NASZEJ PATRONCE

Wokół osoby św. Jadwigi Królowej fakty historyczne mieszają się z różnymi plotkami, pomówieniami, a nawet potwarzami. W dużej mierze były one inspirowane chorą wyobraźnią, urażoną dumą Habsburgów (rodziną Wilhelma), a także brakiem wiary w czystość i heroiczność postaw wybranych ludzi. Podobny brak wiary owocował i owocuje wciąż fałszywym wyobrażeniem np. św. Józefa, czyniąc go starcem. No bo, jakżeby młody, urodziwy mężczyzna mógł zrezygnować ze współżycia seksualnego ze swoją piękną Małżonką?... Ks. prof. Bolesław Przybyszewski, po wnikliwym przestudiowaniu dokumentacji historycznej, odważył się zakwestionować i odrzucić spisane, często powtarzane nieautentyczne i fałszywe szczegóły plotkarskie. S. M. Kuczyński w krótkiej recenzji książki pt. "Święta Jadwiga Królowa" autorstwa ks. B. Przybyszewskiego napisał: "Od czasu Długosza nikt nie odważył się, tak spokojnie i tak wspaniale motywując, zaprzeczyć autorowi "Historii polskiej". A przecież argumenty były w pracach historyków Kościoła, tylko nie odważono się wyciągnąć z nich konsekwencji, bo autorytet Długosza tamował rozumowanie."

Więcej

BIULETYNY I INNE WYDAWNICTWA
BIULETYN NR 1,2/2011

BIULETYN NR 3,4/2010

BIULETYN III 2009 R.

BIULETYN VI 2009 R.

BIULETYN XII 2008 R.

BIULETYN IX 2008 R.

BIULETYN VI 2008 R.

BIULETYN III 2008 R.Okładka Biuletenu VI 2008


Kongres "Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej"
12-13 maja 2007
Okłdka książki

Materiały kongresowe

Słowo Wstępne

Homilia kard. Stanisława Dziwisza

Wystąpienie prof. Dino Boffo

Wystąpienie ks. prof. Jana Machniaka

Konferencja "System finansowy w służbie człowiekowi"

Konferencja "System finansowy w służbie człowiekowi" 5-7.12.2003 Zakopane-"Księżówka" - Program
cele | program

Miedzynarodowy Kongres dot. idei Kredytu Spolecznego w Rougemont w Kanadzie 4-6.09.2004 - relacja dr Jan Wilk

Konferencja "Troska o Rodzinę Drogi wyjścia z krysów finansowych", Krakow 19 lutego 2005

Konferencja "System finansowy w służbie człowiekowi" 20-22.11.2006 Zakopane-"Księżówka"
program | folder
PRZEGLĄDY PIEŚNI PATIOTYCZNYCH
Relacja Przeglądu PPP 2012


Protokół Przeglądu PPP 2012

Opinia Jury Przeglądu PPP I OFPPP 2012

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 2009

REGULAMIN KONKURSU PPP 2009

IV Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej, 4-5 listopada 2006 - zgłoszenia do 15.10.2006
program - afisz

III Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej, 5-6 listopada 2005
zaproszenie / program | sprawozdanie

Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej 2004
program | relacja

Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej 2003
program | sprawozdanie
ARCHIWALNE ARTYKUŁY - WYPOWIEDZI
O RODZINACH ZASTĘPCZYCH...

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Droga Krzyżowa z bł. Stanisławem Starowiejskim

Przemówienie inauguracyjne 7 maja 2005 r.

Spotkanie oplatkowe Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej w dniu 17.01.2004
relacja | kazanie ks.kard.Stanislaw Nagy

Forum Dialogu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji
Krakowskiej ku cywilizacji milosci-17.03.2004

"Pomoc bezrobotym pilnym zadaniem duszpasterskim dla wszystkich"
- Ks. Józef Jakubiec


Dni gejów i lesbijek w Krakowie - Stanowisko AK Archidiecezji Krakowskiej

Wesele Wesel - Ludzmierz 2003

Pielgrzymka AK - Rzym - relacje

ARCHIWUM RÓŻNE
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DIAK, 2011 R.

KALENDARIUM DIAK- KRAKÓW, 2012 R.

KALENDARIUM OGÓLNOPOLSKIEJ AK, 2012 R.

KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ KRAKOWSKIEJ, 2012 R.

KIERUNKI DZIAŁANIA OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI KATOLICKIEJ, 2012 R.
PIELGRZYMKA RÓŻAŃCOWA 10.10.2009

PLAKAT PIELGRZYMKI 10.10.2009

PROGRAM PIELGRZYMKI AKAK 2009 W MAKOWIE PODH.
KONKURS BIBLIJNY

ULOTKA KONKURSU BIBLIJNEGO

REGULAMIN KONKURSU BIBLIJNEGO
KALENDARIUM 2009 R.

KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ NA 2009 R.
Dzien Papieski "Eucharystia Naszą Mocą"
Sympozjum Forum Dialogu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
ku Cywilizacji Miłości
14-16 pazdziernika 2005 roku - Kraków
program-afisz | zaproszenie | przesłanie | referaty
Forum Dialogu - wwwVI Spartakiada Narciarska 19 lutego 2005 "Snieżnica"

Dzień Papieski 2004 - Piesza Rożańcowa Pielgrzymka Swiatła Nadziei i Pokoju do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Lagiewnikach - 16.10.2004

XXIV Piesza Pielgrzymka Krakowska do Częstochowy 6-11.08.2004
relacje | świadectwa | zdjęcia
Zapraszamy do dzielenia się relacjami, świadectwami i zdjęciami

Szkola Formacyjna 27-29.02.2004
cele | program | relacja

Pielgrzymka Akcji Katolickiej rejon VIII do relikwii Blogoslawionego ks. Józefa Stanka - Niedzica 11.11.2003:
relacja | modlitwa | koronka

[Strona Główna] [dokumenty] [materiały] [struktura] [uchwały] [kalendarz

[informacje] [prasa] [historia] [bibliografia]