Materiały formacyjne na 2017

Z końcem września ukończono druk kolejnych materiałów formacyjnych przygotowanych pod kierunkiem Ks. Profesora Tadeusza Borutki. Wraz z początkiem tego miesiąca dotarły one do Państwa Diecezjalnych Instytutów. Jest to pewien sygnał o tym, że coś zbliża się do końca, zamyka się pewien rozdział, dokonuje się podsumowania. Warto więc, chwilę się zastanowić nad naszą wspólnotową formacją ale również zachęcam do tego by zajrzeć w głąb siebie i zapytać, ile poświęciłem na nią czasu, czy w mijającym roku skorzystałem z rekolekcji, czy pochyliłem się nad przygotowanymi materiałami formacyjnymi, które wymagały pewnego poświęcenia, czy tylko słyszałem o nich, że są od innych. Zapewne pytań każdy może przytoczyć wiele. A tu puka do naszych drzwi kolejny wielki czas, w czasie którego usłyszymy „Idźcie i głoście!”. Zapraszam wszystkich z odwagą, nadzieją i radością sięgajcie po nowe wskazówki i umocnienie w kolejnych materiałach formacyjnych.

Natomiast wszystkich, do których dotrze ta publikacja, chcemy zaprosić i pokazać im, że poprzez jednolitą formację i osobiste zakorzenienie w Chrystusie, działając w zorganizowanych strukturach można jeszcze lepiej i skuteczniej służyć Kościołowi.

Z wdzięcznością pragnę podziękować Ks. prof. Tadeuszowi Borutce i całemu zespołowi redakcyjnemu, za pomoc w przygotowaniu do druku kolejnej publikacji, która pomoże nam „wypłynąć na głębię”. Niech te kolejne materiały formacyjne zapalą na nowo nasze serca, natchną umysły, zaprzątną całego człowieka w służbie wielkiemu dziełu jakim jest Akcja Katolicka. Idźmy i głośmy!

Urszula Furtak

Materiał ze strony http://ak.org.pl/2016/materialy-formacyjne-na-2017/