Spotkanie opłatkowe 2018 r. w Sanktuarium św. Jana Pawła II

Home/Aktualności/Spotkanie opłatkowe 2018 r. w Sanktuarium św. Jana Pawła II

SPOTKANIE OPŁATKOWE 27.01.2018r.

Członkowie i Sympatycy Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej wraz z innymi ruchami i stowarzyszeniami naszej archidiecezji uczestniczyli we wspólnym opłatkowo-kolędowym spotkaniu z Księdzem Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach w dniu 27 stycznia 2018r.

W uroczystej Mszy św. prosiliśmy Pana o potrzebne nam łaski i dary do skutecznego apostołowania w 2018r. Były to chwile, serdecznych spotkań i wzajemnych życzeń. Otrzymaliśmy pasterskie błogosławieństwo naszego Metropolity na apostolską drogę niesienia „Dobrej Nowiny” poprzez realizację naszych zamierzeń zgodnych ze Statutem.
Bogu niech będą dzięki.

W podziękowaniu skierowanym do Księdza Arcybiskupa napisałam min. tak:

Ekscelencjo, Członkowie Akcji Katolickiej zawsze bardzo chętnie włączają się w działania duszpasterskie w swoich parafiach i diecezji. Troszczymy się o nasz duchowy rozwój poprzez pogłębianie relacji i zażyłości z naszym Panem i Zbawicielem. Dlatego też w parafialnych oddziałach mamy systematyczne spotkania modlitewno-formacyjne, zawsze poprzedzone mszą św. i pod opieką naszych księży asystentów pochylamy się nad materiałami formacyjnymi.

Ekscelencjo, proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia od wszystkich członków naszego Stowarzyszenia z zapewnieniem pamięci w modlitwie w tym szczególnym dniu PIERWSZEJ ROCZNICY INGRESU DO WAWELSKIEJ KATEDRY. Niech Pan, Najwyższy Pasterz błogosławi.
Prosimy o modlitwę, pamięć i pasterskie błogosławieństwo, a szczególnie na dzień 10 lutego br. W tym dniu gromadzimy się na Radzie DIAK w parafii św. Mikołaja w Krakowie.

Chcemy być Stowarzyszeniem, na które Ekscelencja zawsze może liczyć.
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Grażyna Kominek
Prezes Zarządu DIAK
Kraków, 28.01.2018r.