XVI Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej

Home/ak-krakow, Aktualności, slajdy/XVI Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej

Doroczna impreza adresowana jest do szerokiego grona społeczności środowisk szkolnych, placówek oświatowo-wychowawczych i parafii pragnących podtrzymać ducha patriotycznego w naszej ojczyźnie.

XVI Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej odbył się w dniach 27 i 28 października listopada w Auli Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Krakowie. Patronat nad wydarzeniem objęli pod Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda (w Stulecie Odzyskania Niepodległości) oraz Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik. Przed galą laureaci, wyróżnione zespoły, soliści oraz zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej Mszy św. za Ojczyznę, koncelebrowanej przez ks. Prałata Józefa Jakubca i Asystenta Diecezjalnego ks. kan. Mirosława Dziedzica oraz miejscowych księży.

Doroczna impreza, której koordynatorem był Stefan Majerczak adresowana jest do szerokiego grona społeczności środowisk szkolnych, placówek oświatowo-wychowawczych i parafii pragnących podtrzymać ducha patriotycznego w naszej ojczyźnie. Imprezę zorganizowano we współpracy z Parafią MB Częstochowskiej, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, Małopolskim Kuratorem Oświaty i Młodzieżowym Domem Kultury im Janusza Korczaka w Krakowie. Podczas gali wręczone zostało odznaczenie „Złoty Krzyż Zasługi” przyznane przez Prezydenta RP Dyrektor Domu Kultury im. Korczaka w Krakowie Pani Monice Modrzejewskiej.