Ogólnopolskie rekolekcje liderów Akcji Katolickiej 2019

Home/Aktualności, galeria, slajdy/Ogólnopolskie rekolekcje liderów Akcji Katolickiej 2019

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Akcji Katolickiej,

Takie jest hasło przewodnie tegorocznych ogólnopolskich rekolekcji dla liderów Akcji Katolickiej.
Udział w tych dniach skupienia jest obligatoryjny dla członków Zarządu DIAK.
W okresie Wielkiego Postu wszystkie zarządy diecezjalne Akcji Katolickiej w Polsce wezmą w nich udział. Członkowie Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej włączeni zostali do pierwszej grupy rekolekcyjnej południowej Polski, która zgromadziła się w Duszpasterskim Domu Rekolekcyjnym OPOKA w Starym Sączu. Uczestniczyło 91 osób. Wyjątkowe miejsce dla Akcji Katolickiej. Z tego miejsca 16 czerwca 1999 roku od ołtarza, który jest zachowany do dziś, Jan Paweł II pozdrowił Akcję Katolicką, powiedział „…pozdrawiam wszystkie grupy apostolskie, ruchy i stowarzyszenia na czele z Akcją Katolicką” Rekolekcje prowadzi ks. dr Jan Bartoszek, diecezjalny asystent w diecezji tarnowskiej. Rozważania oparte na kanwie tegorocznego programu duszpasterskiego ze wskazaniem na zadania i rolę AK w Kościele.  Owoce działania Ducha Świętego: miłość i radość, pokój i cierpliwość, uprzejmość i dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Wypracowanie tych cech w sobie jest zadaniem na całe życie, ale trzeba ciągle zaczynać od nowa i od siebie.              W sobotę odwiedził nas z pasterskim słowem Ordynariusz diecezji tarnowskiej J.E. Ks. Biskup Andrzej Jeż. Zachęcał nas do odważnego przyznawania się do Chrystusa i Kościoła.
Jesteśmy wdzięczni Zarządowi Krajowemu za organizowanie takich rekolekcji.
opr. Grażyna Kominek
prezes DIAK