Refleksje Wielkopostne 29-31.03.2019 „Ojcze nasz…” w łączności i za św. Janem Pawłem II.

Home/ak-krakow, Aktualności, galeria, slajdy/Refleksje Wielkopostne 29-31.03.2019 „Ojcze nasz…” w łączności i za św. Janem Pawłem II.

Spotkania rekolekcyjne w Zakopanem-Księżówce w okresie Wielkiego Postu dla członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej są stałym punktem Kalendarium, a  nade wszystko miejscem i czasem refleksji nad sobą w obliczu Boga. Podstawą do tegorocznych rozważań rekolekcyjnych jest modlitwa „Ojcze nasz…”.  W rozważaniach poszczególnych wezwań tej modlitwy odnajdujemy życie św. Jana Pawła II, z którego nieustannie czerpiemy wzór dla własnych zmagań. Być posłusznym Duchowi Świętemu, tak jak św. Jan Paweł II, to w głębi serca dążyć do spełnienia w naszej codzienności wezwań Modlitwy Pańskiej. Te prawdy w konferencjach i homiliach przybliżali  nam prowadzący te dni skupienia: Ks. Biskup Jan Szkodoń i Ks. dr Marek Wrężel. W programie był czas na modlitwę, refleksję, warsztaty i regenerację sił w pięknej wiosennej, górskiej przyrodzie, która budzi się do życia.
Jesteśmy wdzięczni Dyrekcji Księżówki i prowadzącym za tę przyjazną duchowi i ciału atmosferę.

Grażyna Kominek
prezes DIAK