Spotkanie członków Rady DIAK

Zgodnie z zapisem w Kalendarium na rok 2019, 7 grudnia odbyło się spotkanie członków Rady DIAK w POAK 54 w Rząsce k/ Krakowa, w parafii p.w. św. Antoniego z Padwy. Pięknie położonej podkrakowskiej miejscowości.
Jak zwykle rozpoczęliśmy mszą św., którą celebrował ks. kan. Mirosław Dziedzic, asystent Diecezjalny wraz z ks. Wojciechem Szelągiem proboszczem i asystentem POAK Gospodarzy. Przyjęliśmy zasadę, że  msza św. na ostatnim spotkaniu kończącego się roku kalendarzowego, a początkiem nowego roku liturgicznego ofiarowana jest za zmarłych księży asystentów, członków i sympatyków Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. Przesłanie i słowa pozdrowienia skierowali do nas Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski i Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.
Było to wyjątkowe spotkanie, ponieważ otrzymaliśmy Dekret Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego zatwierdzający Statut Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej, jak również informację z Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski o zakończeniu pozytywnym notyfikacji tegoż dokumentu.
Podczas mszy św. wszyscy Prezesi POAK otrzymali nowe Statuty AK w Polsce, wcześniej pobłogosławione przez naszego Metropolitę.
Celem spotkania było przyjęcie i zatwierdzenie Kalendarium i zadań formacyjnych na 2020 rok. Dokonano również wyboru trzech kandydatów na stanowisko prezesa DIAK, które zostanie przedstawione Księdzu Metropolicie przez Księdza Asystenta Diecezjalnego.
Prezesi POAK otrzymali materiały formacyjne / książkę, pomocną w spotkaniach miesięcznych/pt. „Wielka tajemnica wiary” Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”.
Księdzu Wojciechowi, Asystentowi i zarazem proboszczowi parafii jak również członkom tegoż POAK z prezesem P. Bartoszem Warzechą składam serdeczne Bóg zapłać w imieniu wszystkich obecnych za ciepłe, sympatyczne i godne przyjęcie. Piękna świątynia, zdrowa atmosfera i pogoda ducha nam towarzyszyła. Czuło się nadchodzące Boże Narodzenie. Zakończyliśmy zebranie złożeniem sobie życzeń świątecznych, modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem.