Wspomnienie św. Siostry Faustyny

Home/ak-krakow, Aktualności, dokumenty, galeria, materialy-formacyjne, slajdy/Wspomnienie św. Siostry Faustyny

Wspomnienie św. Siostry Faustyny Kowalskiej wpisane do kalendarza liturgicznego Kościoła na całym świecie

Papież Franciszek, przyjmując prośby pasterzy, zakonnic i zakonników, a także stowarzyszeń wiernych, rozważywszy wpływ duchowości świętej Faustyny w różnych częściach świata, postanowił, aby imię świętej Marii Faustyny (Heleny) Kowalskiej, dziewicy, zostało wpisane do Rzymskiego Kalendarza Ogólnego, a jej wspomnienie dowolne było dorocznie obchodzone przez wszystkich w dniu 5 października – czytamy w Dekrecie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opublikowanym 18 maja b.r.

Papieską decyzję 18 maja, w dniu 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, na dziedzińcu Pałacu Arcybiskupów Krakowskich ogłosił abp Marek Jędraszewski. Dziękując Ojcu Świętemu za ten dar dla Polski i Kościoła powszechnego metropolita krakowski zauważył, że dzieje się to w momencie, kiedy całemu współczesnemu światu bardzo potrzeba miłosierdzia, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, gdy został nawiedzony pandemią koronawirusa, która w niektórych krajach zbiera śmiertelne żniwo. – Siostra Faustyna ponad te cierpienia i te lęki niesie przesłanie o tym, że Bóg jest ojcem pełnym miłosierdzia i że Boże miłosierdzie jest apelem nieustannie kierowanym do nas, abyśmy sobie nawzajem to miłosierdzie okazywali i świadczyli – mówił abp Marek Jędraszewski.

W uzasadnieniu decyzji o wpisaniu wspomnienia św. Siostry Faustyny do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego, Dekret podaje, że polska siostra zakonna „wznieciła dzieło głoszenia i wypraszania Miłosierdzia Bożego na całym świecie”. – Imię świętej Faustyny, wpisane do katalogu świętych w roku 2000 przez św. Jana Pawła II, w krótkim czasie stało się znane na całym świecie, propagując w całym ludzie Bożym, to jest wśród Pasterzy i wiernych świeckich, praktykę wzywania miłosierdzia Bożego, oraz nawołując wierzących do takiego sposobu życia, aby było ono wiarygodnym świadectwem Bożego miłosierdzia – czytamy w Dekrecie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Tym samym Dekret stanowi, aby to nowe wspomnienie zostało wpisane do wszystkich Kalendarzy oraz Ksiąg Liturgicznych do odprawiania Mszy św. i Liturgii Godzin.

 

Publikujemy pełną treść Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów:

DEKRET
w sprawie wpisania wspomnienia św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy,
do Rzymskiego Kalendarza Ogólnego

“Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.” (Łk 1, 50). Pieśń, którą Dziewica Maryja wyśpiewała w Magnificat, rozważając zbawcze dzieło Boga wobec rodu ludzkiego na wieki, wybrzmiała w doświadczeniu duchowym świętej Faustyny Kowalskiej, która dzięki Bożej łasce rozpoznała w Panu Jezusie Chrystusie miłosierne oblicze Ojca i stała się jego gorliwą zwiastunką.

Urodzona w roku 1905 w Głogowcu niedaleko Łodzi w Polsce i zmarła w Krakowie w roku 1938, święta Faustyna dopełniła swoje krótkie życie wśród Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, wielkodusznie kształtując samą siebie zgodnie z przyjętym od Boga powołaniem oraz wydoskonalając bogate życie duchowe, wypełnione darami mistycznymi i wierną uległością wobec nich. W Dzienniczku swojej duszy, będącej sanktuarium spotkania z Panem Jezusem, opowiedziała o tym, czego Pan dokonał w niej dla dobra wszystkich: nakłaniając ucha ku Temu, który jest Miłością i Miłosierdziem, zrozumiała, że żadna ludzka nędza nie może się równać z niewyczerpanym miłosierdziem, tryskającym z serca Chrystusa. Dlatego wznieciła dzieło głoszenia i wypraszania Miłosierdzia Bożego na całym świecie. Imię świętej Faustyny, wpisane do katalogu świętych w roku 2000 przez św. Jana Pawła II, w krótkim czasie stało się znane na całym świecie, propagując w całym ludzie Bożym, to jest wśród Pasterzy i wiernych świeckich, praktykę wzywania miłosierdzia Bożego, oraz nawołując wierzących do takiego sposobu życia, aby było ono wiarygodnym świadectwem Bożego miłosierdzia.

Dlatego Jego Świątobliwość Ojciec Święty Franciszek, przyjmując prośby Pasterzy, zakonnic i zakonników, a także stowarzyszeń wiernych, rozważywszy wpływ duchowości świętej Faustyny w różnych częściach świata, postanowił, aby imię świętej Marii Faustyny (Heleny) Kowalskiej, dziewicy, zostało wpisane do Rzymskiego Kalendarza Ogólnego, a jej wspomnienie dowolne było dorocznie obchodzone przez wszystkich w dniu 5 października.

Nowe wspomnienie ma być zatem włączone do wszystkich Kalendarzy i ksiąg liturgicznych przeznaczonych do sprawowania Mszy i Liturgii Godzin, z użyciem tekstów liturgicznych dołączonych do niniejszego dekretu, które staraniem Konferencji Episkopatów powinny zostać przetłumaczone, zatwierdzone i – po uzyskaniu potwierdzenia tej Dykasterii – opublikowane.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dn. 18 maja 2020 r.

Robert Kard. Sarah
Prefekt

+ Artur Roche
Arcybiskup Sekretarz

 

W związku z decyzją Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w sprawie wpisania wspomnienia św. Faustyny Kowalskiej do Rzymskiego Kalendarza Ogólnego Komunikat wydała także Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Bp Adam Bałabuch przypomina, że obchód liturgiczny ku czci św. Faustyny Kowalskiej już 25 lat temu został zatwierdzony dla Polski w randze wspomnienia obowiązkowego. W księgach liturgicznych w języku polskim (Mszał i Liturgia Godzin) mamy już teksty na to wspomnienie, potwierdzone dla Polski w dn. 22.09.1995 r. (prot. 1810/95/L). Zatwierdzony tekst polski na to wspomnienie zawiera cały formularz mszalny i czytania, a także II czytanie Godziny czytań wybrane z Dzienniczka św. Faustyny. Zestaw tekstów dla całego Kościoła jest nieco odmienny. – Do czasu podjęcia przez Konferencję Episkopatu Polski ewentualnej decyzji o zmianie tego czytania, obowiązują w Polsce teksty obecnie używane – zaznacza Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP.

Publikujemy pełną treść Komunikatu Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP:

KOMUNIKAT
Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
w sprawie wpisania wspomnienia św. Faustyny Kowalskiej (5 października)
 do Rzymskiego Kalendarza Ogólnego

W dn. 18 maja 2020 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przesłała do biskupów całego Kościoła informację o wpisaniu wspomnienia dowolnego św. Faustyny Kowalskiej do Kalendarza Ogólnego oraz nadesłała oficjalne teksty łacińskie na ten obchód liturgiczny.

Przy tej okazji należy przypomnieć, że obchód liturgiczny ku czci św. Faustyny Kowalskiej już 25 lat temu został zatwierdzony przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dla Polski, w randze wspomnienia obowiązkowego (prot. 2295/93/L z dn. 25.01.1995), oraz że w księgach liturgicznych w języku polskim (Mszał i Liturgia Godzin) mamy już teksty na to wspomnienie, potwierdzone dla Polski w dn. 22.09.1995 r. (prot. 1810/95/L). Zatwierdzony tekst polski zawiera cały formularz mszalny i czytania (z użyciem słowa “błogosławiona” przy imieniu Faustyny), a także II czytanie Godziny czytań wybrane z Dzienniczka św. Faustyny (zeszyt I, s. 199-200: “Posłannictwo głoszenia i wypraszania miłosierdzia Bożego dla świata”).

Przesłany przez Kongregację w 2020 r. zestaw tekstów dla całego Kościoła jest nieco odmienny, ponieważ różni się mniejszą ilością tekstów własnych (tylko kolekta), a także innym II czytaniem Godziny Czytań, zaczerpniętym z homilii św. Jana Pawła II podczas kanonizacji św. Siostry Faustyny (30.04.2000), z której polskim oficjalnym tłumaczeniem można się zapoznać w polskiej edycji L’Osservatore Romano 2000, nr 6, s. 23-24.

Do czasu podjęcia przez Konferencję Episkopatu Polski ewentualnej decyzji o zmianie tego czytania, obowiązują w Polsce teksty obecnie używane.

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący
Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Świdnica, dnia 20 maja 2020 r.