Księża Biskupi wybrali Prezesa Akcji Katolickiej w Polsce

Home/ak-krakow, Aktualności, dokumenty, galeria, materialy-formacyjne, slajdy/Księża Biskupi wybrali Prezesa Akcji Katolickiej w Polsce
Biskupi wybrali Prezesa Akcji Katolickiej w Polsce
Urszula Furtak została ponownie wybrana na funkcję prezesa Akcji Katolickiej w Polsce, tym samym rozpoczęła kadencję 2020-2024.
✅27 sierpnia 2020, zebrani na 386. Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze biskupi, powierzyli ponownie kierowanie Akcją Katolicką w Polsce
Urszuli Furtak, dotychczasowej prezes KIAK.
✅Urszula Furtak jest związana z Akcją Katolicką diecezji zielonogórsko-gorzowskiej od 1996 r. W latach 1999 – 2011 animowała apostolstwo laikatu
w charyzmacie Akcji Katolickiej w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej, gdzie pełniła funkcję pezesa. W latach 2007-2018 kolejni biskupi mianowali ją prezesem Diecezjalnego Instytutu. Obecnie czynnie włącza się w prace zarządu diecezjalnego. W Radzie Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej prezes Urszula zasiada od 2007 r. W latach 2012-2016 pełniła funkcję członka zarządu KIAK. W 2016 r. biskupi po raz pierwszy powierzyli jej kierowanie Akcją Katolicką wybierając na funkcję prezesa.
✅Tuż po wyborze stawiamy pytanie Pani Prezes w jaki sposób przyjmuje dzisiejsze wskazanie biskupów? „W duchu misyjnej odpowiedzialności stanęła cała nasza trójka. Gratuluję im odwagi ufając, że w dalszej naszej służbie dane nam będzie
wspólnie kształtować oblicze i ducha Akcji Katolickiej w Polsce. Miniony czas daje nam solidny fundament, na którym oprzemy niesienie Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi i światu. Doskonale widzimy, że orędzie niesienia Ewangelii staje się coraz bardziej trudne”. Dodaje przy tym, że: „Dziś staje naprzeciw siebie prawda wiary i przykazania z kamiennych tablic, na które napiera źle rozumiana wolność wsparta bezduszną ekonomią. Jednak, kiedy bez zwątpienia, przestrzeń serca oddaje się królowaniu Chrystusa, On je umacnia, daje siły i wskazuje drogę. To właśnie zamierzam w swojej dalszej służbie Kościołowi i Polsce wcielać w życie i w takim duchu podejmować
działania mające na celu troskę o zbawienie bliźniego”.
******
➡️Od młodości Urszula Furtak związana jest z Gubinem, gdzie rozpoczyna swoją przygodę apostolską. Zaraz po maturze za promowanie wartości chrześcijańskich otrzymała powołanie do wojska. Czas służby wojskowej przyczynił się do umocnienia kierunku obranej działalności w Kościele. Od lat mieszka w Zielonej Górze, gdzie angażuje się w prace lokalnego środowiska promując wartości chrześcijańskie. Jest absolwentką Politechniki oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Nauk Ścisłych. Ukończyła również studia w Szkole Głównej Handlowej. Jak mówi sama o sobie: „Niemalże od zawsze, głównie poprzez pracę zawodową w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie, z dumą noszę mundur górniczy. Inną formą służby jest dla mnie działalność w Akcji Katolickiej, w której realizuję swoje powołanie wraz z mężem Ryszardem”. Nadmienimy tutaj, że Pan Ryszard Furtak pełni obecnie funkcję prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. W realizacji inicjatyw naszą Panią Prezes wspiera syn i z małżonką⬅️.
Członkowie Akcji Katolickiej w Polsce ciesząc się z faktu wyboru Urszuli Furtak na funkcję prezesa KIAK, składa serdeczne gratulacje i oczywiście wspiera modlitwą.
Pani Prezes, niech mottem bieżącej kadencji będzie uobecnienie w działalności Akcji Katolickiej zawołania papieża Piusa X: „Omnia instaurare in Christo” („Wszystko odnowić w Chrystusie”).
Dr Artur Dąbrowski, rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce.