Pani Zofia Gatkowska i ks. Asystent Mirosław Dziedzic
Państwo Urszula i Jerzy Eder oraz Pan Bolesław Kosior