ak-krakow

Home/ak-krakow

XVII Dzień Papieski

Członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej brali czynny udział w XVII Dniu Papieskim. Wśród wielu form aktywności chór „Salawa” składający się z członków Akcji Katolickiej śpiewał w czasie Mszy Świętej dla wolontariuszy Fundacji Nowego Tysiąclecia w sanktuarium Św. Jana Pawła II 14 października 2018 r.. Salawa

100 lat od odzyskania Niepodległej – Spotkanie z prof. dr hab. Krzysztofem Ożogiem

Z inicjatywy Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej 27 września br. w parafii pw. bł. Anieli Salawy w Krakowie spotkaliśmy się z prof. dr hab. Krzysztofem Ożogiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan profesor zaprezentował nam rzadko poruszany wątek naszych dziejów a mianowicie zmagania Polaków w XIX w. motywowanych wiarą, dla odzyskania niepodległości Ojczyzny. Ogromna praca polskich księży dla zaprzestania rozpijania przez zaborców polskich chłopów poskutkowała powstaniem świadomości obywatelskiej i patriotycznej. Bł. Edmund Bojanowski, i siostry Służebniczki, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowe, oraz inne ówczesne

Dzień Wspólnoty i Modlitwy Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej w Dziekanowicach

Dzień Wspólnoty i Modlitwy Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej w Dziekanowicach 22 września członkowie i sympatycy Akcji Akatolickiej Archidiecezji Krakowskiej wraz ze swoimi Księżmi Asystentami POAK spotkali się w Dziekanowicach, w Sanktuarium Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. Spotkanie miało miejsce w szczególnym dniu dla Kościoła powszechnego, ponieważ w tym dniu, a dokładnie z 22/23 września 50 lat temu odszedł do Pana św. O. Pio, a 100 lat temu otrzymał szczególny znak „przyjaźni z Jezusem” – stygmaty. Podczas mszy św. koncelebrowanej, którą zawsze rozpoczynamy nasze spotkania Asystent Diecezjalny, ks. kan.

Program pracy AKAK na 2018 Rok

KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ na rok 2018 Jesteśmy cząstką Kościoła Krakowskiego – czynnie uczestniczymy w realizacji zadań duszpasterskich w ścisłej współpracy i wg wskazówek naszego Pasterza – Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Hasło programu duszpasterskiego roku 2017/18 : „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” „Chcielibyśmy, by wierni, świadomi swojego powołania i posłania, stawali się narzędziem przemiany świata” – powiedział metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP. Więcej w w dokumencie „Kierunki działań” oraz „Kalendarium”

Dar serca dla Bliźniego nieznanego

    Szanowni Państwo Członkowie i Sympatycy Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej Siostry Albertynki Domu Generalnego w Krakowie, ul. Woronicza serdecznie dziękują za piękny dar serca w postaci koców i serdecznych listów dla podopiecznych (bezdomnych, ubogich), które zostały przekazane z dobrego serca Członków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia. Akcję „KOC Z SERDECZNYM SŁOWEM dla obdarowanego bezimiennego Bliźniego” zakończyliśmy 9 grudnia. Złożyliśmy w darze 150 koców. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom, ale w sposób szczególny wyrazy wdzięczności należą się Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej z parafii pw. Św. Brata Alberta w

Na Boże Narodzenie 2017

Króluj nam Chryste Czcigodni Księża Asystenci Szanowni Członkowie Rady DIAK Na Boże Narodzenie i nadchodzący Nowy 2018 Rok życzę Bożego błogosławieństwa, zdrowia, pokoju i radości na każdy dzień za wstawiennictwem Niepokalanej Matki i Świętego Jana Pawła II. Życzę spełnienia marzeń, a przede wszystkim pełnienia woli Pana w życiu osobistym. Życzę wszystkim Członkom i Sympatykom Akcji Katolickiej prawdziwej radości i wdzięczności za łaskę powołania do Stowarzyszenia i za wszelkie dary jakimi zostaliśmy obdarowani w mijającym roku, a jest ich wiele. Bogu niech będą dzięki! Przed nami nowe zadania