dokumenty

Home/dokumenty

Pielgrzymka Rodzin 08.09.2019

8 września 2019 r. XXVII Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej „Oblubieniec jest z wami” te słowa św. Jana Pawła II będą towarzyszyły XXVII Pielgrzymce Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej dnia 8 września 2019 r….. “Oblubieniec jest z wami” te słowa św. Jana Pawła II będą towarzyszyły XXVII Pielgrzymce Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej dnia 8 września 2019 r. Pielgrzymkę rozpoczniemy nabożeństwem Drogi Krzyżowej o godz. 9.00 przy stacji “u Piłata”. Następnie o

Jesteśmy razem…

23.08.2019 W obliczu tragedii na Giewoncie w Zakopanem, która dla wielu turystów i ich rodzin zmieniła zamiary i plany ostatnich dni wakacyjnego wypoczynku,  członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej solidaryzują się z cierpiącymi i ich bliskimi. Włączamy się w nurt modlitwy i duchowego wsparcia płynących z serc ludzi dobrej woli. Dla Zmarłych tragicznie prosimy o Boże Miłosierdzie, poszkodowanym i cierpiącym prosimy o łaskę szybkiego powrotu do zdrowia i sił, a rodzinom i bliskim Bożej opieki i wiary, że „Pan jest mocą swojego ludu…”

Spotkanie z AK z Mediolanu

22.09 20 sierpnia w Krakowie gościliśmy grupę Akcji Katolickiej z Mediolanu. Nasi Goście w wakacyjnej przerwie turystycznie i pątniczo  odwiedzili Polskę. Na trasie południowej Polski znalazł się Kraków, Wadowice, Wieliczka, Oświęcim i Zakopane. Jeden z wieczorów w Królewskim Mieście przeznaczony był na spotkanie Akcji Krakowskiej z Akcją z Mediolanu. Było to rodzinne, sympatyczne, ubogacające spotkanie ludzi patrzących w tym samym kierunku, zaangażowanych w sprawy Kościoła powszechnego. Wymieniliśmy się opowieściami o naszych działaniach, troskach Stowarzyszenia i aktualnej sytuacji w lokalnych społecznościach parafialnych

Króluj nam Pani Częstochowska!

20 Sie 2019 · Na Jasnej Górze, w duchowej stolicy Polski trwa nowenna ku czci Matki Bożej Częstochowskiej. W to bezpośrednie przygotowanie do uroczystości włączają się także w całym kraju liczne wspólnoty parafialne, grupy i stowarzyszenia. Serdecznie dziękuję za wszystkie sygnały docierające również z naszej akcyjnej wspólnoty. Jednocześnie zachęcam wszystkich z naszych najważniejszych struktur apostolskiej pracy – zachęcam całe Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej do podjęcia w tym czasie czuwania modlitewnego w swoich świątyniach. Wielokrotnie jako Akcja Katolicka w Polsce publicznie wyrażaliśmy swój

Akcja Katolicka w jedności z Pasterzami Kościoła!

Widzieć, ocenić, działać! 09 Sie 2019 · Czcigodni Arcybiskupi Marku i Stanisławie, Biskupie Mirosławie, Krajowy Asystencie Akcji Katolickiej, dziękujemy za przykład ufnej i pokornej modlitwy, za Waszą ojcowską troskę i jasne ukazanie nadchodzącego zagrożenia ideologią, która afirmuje seks a poprzez próbę zawładnięcia i omamienia naszej młodzieży i dzieci, poprowadzi ich do zła i życia w grzechu. Na fali której próbuje skłócić się i rozbić Polską rodzinę i katolicki dom zbudowany na Chrystusowej skale. Próbuje się doprowadzić do rozbicia Kościoła i stabilności narodu.

Moc wiary naszym antidotum na politykę LGBT

29 Lip 2019 · Akcja Katolicka w Polsce wyraża głęboki sprzeciw wobec nachalnej propagandy polityki LGBT. Wobec napaści na naszych kapłanów, nasze świątynie, publiczne ubliżanie nam katolikom świeckim oraz już plagę bezczeszczenia świętych wizerunków wiary katolickiej. Czas na zdecydowane działanie w celu zaprzestania dalszej deprawacji. Priorytetem w Polsce staje się dziś bezpieczeństwo duchowe naszego narodu. Uważamy, że każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów, ale nie ataków, wymuszeń, poniżania godności i agresji wobec innych. Odcinamy się od popierania finansowania

Biuletyn Akcji Katolickiej w Polsce nr 60

Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Nr 60, lipiec 2019. 29 Lip 2019 · Szanowni Państwo, w najbliższych dniach otrzymają Państwo kolejny, 60-ty numer Biuletynu Akcji Katolickiej w Polsce. Osoby, które uczestniczyły w pielgrzymce znajdą w nim miłe sercu wspomnienie, natomiast dla tych, którzy z różnych powodów nie mogli pielgrzymować z nami będzie to możliwość zapoznania się z ważnymi treściami wypowiedzianymi podczas uroczystości. Hasłem pielgrzymki były słowa: „ Z Maryją idziemy w przyszłość”. Trzy krótkie słowa, w których zawarty jest sens naszego działania,

Statut Akcji Katolickiej zatwierdzony!

Statut Akcji Katolickiej w Polsce Wstęp Akcja Katolicka w Polsce jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15). Rację swego istnienia Akcja Katolicka w Polsce znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła (por. Rz 16, 3; Flp 4, 3). Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie

Statut Akcji Katolickiej zatwierdzony!

Statut Akcji Katolickiej w Polsce Wstęp Akcja Katolicka w Polsce jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15). Rację swego istnienia Akcja Katolicka w Polsce znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła (por. Rz 16, 3; Flp 4, 3). Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie