slajdy

Home/slajdy

Nie lękajcie się!

XXI Dzień Papieski. Już w najbliższą niedzielę 10 października w całej Polsce obchodzony będzie XXI Dzień Papieski. Na jego hasło wybrano słowa Św. Jana Pawła II z jego homilii wygłoszonej 22 października 1978 r. podczas Mszy Św. na placu Św. Piotra w Rzymie, inaugurującej jego pontyfikat, W wielu Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej, ale też diecezjalnych instytutach trwają ostatnie przygotowania do obchodów tego wyjątkowego dnia w Polsce poświęconego naszemu Św. Patronowi. W całym kraju, wzorem lat poprzednich podejmujemy na wiele sposobów organizację kolejnego

Materiały formacyjne na 2022

„Posłani w pokoju Chrystusa” to tytuł kolejnych materiałów formacyjnych dla Akcji Katolickiej w całej Polsce, który właśnie trafia do diecezjalnych instytutów. „Kościół nieustannie wzywa swoich wiernych do wysiłku formacyjnego, który powinien zmierzać do osiągnięcia dojrzałości ludzkiej i duchowej. Człowiek najpełniej jest sobą przez dojrzałość swego ducha, dlatego wymaganie od siebie dojrzałości jest najważniejszym zadaniem dla wszystkich ludzi ochrzczonych, a nade wszystko dla zaangażowanych we wspólnoty apostolskie.”- napisał we wstępie Ks. prof. Tadeusz Borutka, na którego ręce składam serdeczne podziękowanie całemu zespołowi

XXIX pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej

TYP WYDARZENIA: Kalwaria Zebrzydowska, DATA ROZPOCZĘCIA: 05-09-2021 GODZINA: 09:00 MIEJSCE: Kalwaria Zebrzydowska PARAFIA: Kalwaria Zebrzydowska, Bazylika Matki Bożej AnielskiejORGANIZATOR: Wydział Rodzin Archidiecezji Krakowskiej OPIS WYDARZENIA: Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie serdecznie zaprasza rodziny, osoby samotne, siostry zakonne oraz kapłanów, do wzięcia udziału w XXIX Pielgrzymce Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się w niedzielę, 5 września 2021r. w godzinach od 9.00 do 14.00. Hasłem tegorocznej  pielgrzymki są słowa: „Wezwani do życia sakramentalną łaską, która udoskonala miłość małżeńską”, zaczerpnięte z adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka. Pielgrzymka tradycyjnie rozpocznie się nabożeństwem Drogi Krzyżowej

Idźcie do św. Józefa

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Narodowego Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu.   W imieniu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej, działając w porozumieniu z Zarządem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce, serdecznie zapraszamy w dniach 27-28 sierpnia 2021 r. na Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej do Narodowego Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. Hasło pielgrzymki – „Idźcie do Józefa”. Serdecznie zapraszamy ze sztandarami, flagami i emblematami Akcji Katolickiej każdej Diecezji.  Podczas Mszy Świętej, której przewodniczyć będzie JE Ks. Bp Damian Bryl, Biskup Kaliski, dokonamy Aktu zawierzenia Akcji Katolickiej Świętemu

Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie

Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie – Posłani w pokoju Chrystusa 23 Sie 2021 · Szanowni Państwo, po raz trzynasty odbędzie się w Poznaniu Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, które swoim patronatem obejmuje ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący KEP. Podczas Forum znani i cenieni prelegenci przybliżają treści hasła Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, które towarzyszą pracy duszpasterskiej w diecezjach i parafiach od pierwszej niedzieli Adwentu. Tegoroczne Forum pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa” odbędzie się w sobotę 11 września 2021 r. Rozpocznie się o godz. 9:30

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński – Ojciec Ojczyzny

120 lat temu, 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem, gdy Polski jeszcze nie było na mapie Europy, urodził się kardynał Stefan Wyszyński. Żył w trzech epokach naszej historii, w Polsce przedwojennej i powojennej. W 1920 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W 1946 roku został biskupem lubelskim. W 1948 roku został podniesiony do godności arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego, który to urząd piastował do śmierci – 28 maja 1981 roku. Lata pasterzowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kościele w

Życzenia Metropolity na wakacje

 Przeżyjcie wakacje z Panem Bogiem – mówi abp Marek Jędraszewski, życząc wszystkim uczniom radosnych i słonecznych wakacji.   –  Życzę wam z całego serca radosnych i pełnych słońca wakacji. Przeżyjcie je, by móc poznać piękno stworzonego przez Pana Boga świata, by nawiązać dobre i szlachetne relacje z kolegami i koleżankami (…) . Przeżyjcie je przede wszystkim z Panem Bogiem, pamiętając, że jest On stwórcą tego świata, dawcą życia i chce błogosławić naszą wierność – mówił abp Marek Jędraszewski i prosił, aby podczas

Komunikat Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

 Częstochowa, Jasna Góra, 18.06.2021 r. 19 Cze 2021 · Częstochowa, Jasna Góra, 18.06.2021 r. Rada Krajowego Instytutu AK obradowała na nadzwyczajnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, w Jasnogórskiej Sali Papieskiej.  Prezes KIAK Urszula Furtak podziękowała ustępującemu Zarządowi, który ze względu na pandemię Covid 19 pracował rok dłużej.   Zebrani przyjęli sprawozdania z działalności AK w Polsce za miniony rok. Podczas spotkania Rady przyjęto zaktualizowany regulamin zebrań Rady KIAK oraz najbliższe plany działalności, które rozszerzono o pielgrzymkę do Św. Józefa w Kaliszu. Zebrana na Jasnej Górze Rada Krajowa Akcji

25 lat pielgrzymowania

Podziękowanie za czas jubileuszowego pielgrzymowania na Jasną Górę 19 Cze 2021 · Za nami 25. jubileuszowe pielgrzymowanie Akcji Katolickiej w Polsce do Pani Jasnogórskiej. Po trudach pandemii, z wielką radością stanęliśmy obok siebie by wspólnie trwać w dziękczynieniu za miniony czas, ale też podejmując w wielkim upale czuwanie przebłagania za wszelkie akty profanacji i zniewag świętego Kościoła, by prosić o łaskę przemiany dla naszych nieprzyjaciół. Stanęliśmy razem by dać świadectwo wierności Bogu i Jego Matce. Serdeczne podziękowania w imieniu nas wszystkich kierujemy do

Udział we mszy św. w niedzielę i święta

DEKRET METROPOLITY KRAKOWSKIEGO ARCYBISKUPA MARKA JĘDRASZEWSKIEGO ZNOSZĄCY DYSPENSĘ OD NIEDZIELNEGO I ŚWIĄTECZNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW.   Kraków, dnia 14 czerwca 2021 roku Nr 2206/2021 W nawiązaniu do treści dekretu z dnia 17 października 2020 roku (Nr 2980/2020), niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 roku odwołuję udzieloną w Archidiecezji Krakowskiej dyspensę od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej. Jednocześnie polecam, by duszpasterze skutecznie powiadomili o tym fakcie wiernych oraz przypomnieli im wielkie znaczenie udziału w Eucharystii, jakie posiada ono dla życia Kościoła. Pomocą