Obrazek

Home/Obrazek

W ciepłych butach do Dzieciątka Jezus…

Czcigodni Księża Asystenci POAK, Szanowni Sympatycy, Prezesi i Członkowie Rady DIAK Pomimo ograniczeń naszego działania spowodowanych pandemią, mamy jeszcze kilka płaszczyzn, które pozostają otwarte. Przede wszystkim jest to dar modlitwy, pokuty i dobrych uczynków. Proszę nie ustawajmy w modlitwie, której tak bardzo potrzeba, aby Pana naszego Jezusa Chrystusa, Pasterzy Jego Kościoła i wiernych nie obrażano. Zapraszam wszystkich, szczególnie członków, sympatyków, ludzi dobrej woli, księży asystentów do włączenia się w DAR MIŁOSIERDZIA dla ludzi w trudnej sytuacji materialnej i dla bezdomnych, którymi

„…abyście uwierzyli w Tego, Którego Bóg posłał…”

Wielka to tajemnica wiary, że Bóg staje się Człowiekiem dla naszego zbawienia. Z woli Bożej dane jest nam po raz kolejny przygotowywać się i przeżywać Tę Pamiątkę, kiedy w betlejemskiej szopie, w zimnie i ludzkiej obojętności rodzi się Jezus. Niech czas Świąt Bożego Narodzenia odnowi w nas Boże dziecięctwo, pogłębia i umacnia się nasza wiara i wdzięczność wobec Tej wielkiej Tajemnicy miłości Boga do człowieka. Życzmy sobie pokoju i radości, życzliwości i wrażliwości na to co dobre w codzienności. Jezus dorastał w

22.10.1978″…Chrystus wie co nosi w swoim wnętrzu człowiek…”

Za myśl przewodnią papieskiego pontyfikatu, uznaje się słowa: Non abbiate paura… – nie lękajcie się: otwórzcie drzwi Chrystusowi!  wypowiedziana przez Jana Pawła II, podczas oficjalnego rozpoczęcia pontyfikatu na pl. św. Piotra w Rzymie 22 października 1978 roku. Tekst homilii Jana Pawła II Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego (Mt 16,16). Słowa te wypowiedział Szymon syn Jony w pobliżu Cezarei Filipowej. Tak, wypowiedział je w swoim własnym języku z głębokim, przeżytym i odczuwalnym przeświadczeniem. Ale słowa te nie wyszły od

W jedności modlitewnej „POLSKA POD KRZYŻEM”

08.09 Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej zaprasza ludzi dobrej woli                     14 września na godz. 11.00 do Nowego Targu, parafii NSPJ – al. Tysiąclecia 39, na wspólną modlitwę różańcową za Ojczyznę „POLSKA POD KRZYŻEM”. Tajemnice Bolesne I Bolesna Modlitwa w Ogrójcu: W ogrodzie oliwnym Chrystus staje w obliczu wszystkich pokus ludzkości i wobec jej grzechów, by powiedzieć Ojcu: Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Panno Wierna, Matko Bolesna – Maryjo, proszę Cię w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.